Начало » Каталог » Без категория » Вселенските матрици, част 1 Изчерпан тираж

Вселенските матрици, част 1 Изчерпан тираж

Автор: Евгений Вселенски, Любов Вселенска

Серия: Без категория

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ

лв. (с ДДС)

Анотация

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ

 

          Тази книга е учебник, който ще подготви човека за квантовия преход в четириизмерното пространство (смяната на полюсите) и ще му помогне да го осъществи на практика. Тя акумулира в себе си новите енергии на шестата и висшите Раси (Цивилизации), които ще сменят човечеството от петата Раса, чиито представители сме ние, и съдържа новите енергийноинформационни вселенски матрици на осъзнаването и познанието - „Цветето на вселенската духовна Любов и Мъдрост", чрез които всички живи същества на тази планета ще еволюират през третото хилядолетие - Златния век. Авторите са обединили енергоинформатиката, физиката, биологията, медицината, генетиката, психологията и религията в единна наука - космобиоенергетика, и са изложили научно този сложен материал в достъпна научно-популярна форма с интересни илюстрации. Тази книга ще бъде извънредно полезна за най-широк кръг читатели - от първокласника до академика - защото в основата на целия ни живот стоят енергийноинформационните матрици.

 

Съдържание

Благодарности
Увод
1. Пропорцията на златното сечение
лежи в основата на нашата Галактика
и на всички известни форми на живот
Енергийноинформационната матрица
на съзнанието „Цветето на Живота" -
схема за сътворението на Вселенната
на петата раса
1.2. История на сътворението и образуването
на енергоинформационите
матрици (форми) на мирозданието
Построяването на сферите на
съзнанието - зараждането на
матрицата „Цветето на Живота"
Първата форма - ТОР
Втората форма - Яйцето на живота
Третата форма - Плодът на живота
Кубът метатрон и платоновите тела
Семето на живота и дървото на живота
1.3. Откритието на века - кристалната
електромагнитно-вълнова решетка и
енергоинформационната матрица „Цветето
на Живота" са идентични
1.4. Новата матрица за сътворяването
на вселената в третото хилядолетие и
на Златния век - „Цветето на Вселенската
Духовна Любов и Мъдрост"
Преминаване на Човечеството към
новите матрици на Осъзнаване
1.5. Пропорцията на златното сечение
лежи в основата на нашата Галактика
и на всички известни форми на живот
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ
ПО РАСИ (ЦИВИЛИЗАЦИИ)
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РАСИ СПОРЕД
МАТРИЦИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО
2.2. ПЪРВАТА РАСА - САМОПОРОДЕНИТЕ
2.3. ВТОРАТА РАСА - РОДЕНИТЕ ПОСЛЕ
(БЕЗКОСТНИТЕ)
2.4. ТАЙНАТА НА ЗАРАЖДАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЛЕМУРИЙСКАТА РАСА
2.4.1. ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НЕФИЛИМИТЕ ОТ
ПЛАНЕТАТА НИБИРУ
2.4.2. НАШИТЕ НЕБЕСНИ РОДИТЕЛИ -
НЕФИЛИМИТЕ И СИРИУСИАНЦИТЕ.
ПЛАНЕТАРНОТО ЗАЧАТИЕ НА ЧОВЕШКАТА РАСА
2.4.3. ПЪРВИ КЛОН НА ТРЕТАТА РАСА - РАННИТЕ
ЛЕМУРИЙЦИ
2.4.4. ВТОРИ КЛОН НА ТРЕТАТА РАСА - ПРЕДЦИТЕ
НА ХОРАТА. АДАМ И ЕВА
2.5. ЧЕТВЪРТАТА РАСА - АТЛАНТИТЕ
2.6. ЕКСПЕРИМЕНТЪТ НА АТЛАНТИДА И
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕГО
2.7. ПЕТАТА РАСА (ЧОВЕЧЕСТВОТО) -
СЛАВЯНО-АРИЙЦИТЕ
2.8. ВЕЛИКИЯТ КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ
ЗА ГЛОБАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО.
СЪЗДАВАНЕ НА НОВ КЛОН - БОГОЧОВЕЧЕСТВО
2.9. ШЕСТАТА РАСА (БОГОЧОВЕЧЕСТВО) -
ЛЪЧЕЗАРНИТЕ
2.10. СЕДМАТА РАСА - ПОЛУБОГОВЕТЕ
2.11. ОСМАТА РАСА - БОГОВЕТЕ
2.12. ДЕВЕТАТА РАСА
2.13. ДЕСЕТАТА РАСА
КВАНТОВ ПРЕХОД И СМЯНА НА ЗЕМНИТЕ
ПОЛЮСИ
3.1. ПЛАНЕТАРНАТА КАТАСТРОФА - СМЯНАТА
НА ЗЕМНИТЕ ПОЛЮСИ
3.2. КВАНТОВИТЕ ПРЕХОДИ НА ПЕТАТА РАСА ПО ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТРИЦИ
НА СЪЗНАНИЕТО
3.3. ТРАНСМУТАЦИЯТА - ПОДГОТОВКА НА
ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ЗА КВАНТОВИЯ ПРЕХОД
3.4. КАК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА КВАНТОВИЯТ ПРЕХОД
ЗА ХОРАТА С РАЗЛИЧНО НИВО НА СЪЗНАНИЕ
4. ТРИЕДИНСТВОТО НА СВЕТА И ЧОВЕКЪТ
4.1. ТРИЕДИНСТВОТО НА СВЕТА
4.2. ТРИЕДИНСТВОТО НА ЧОВЕКА И
НЕГОВИТЕ БИОРИТМИ
4.3. ТРИЕДИНСТВОТО НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И
СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА
4.3.1. ФРЕНОЛОГИЯТА
4.3.2. ТРИЕДИНСТВОТО НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И
СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА
4.3.3. МНОГОИЗМЕРНИЯТ СТРОЕЖ НА ВСЕЛЕНАТА
4.3.4. РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКОТО
СЪЗНАНИЕ В МНОГОИЗМЕРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
4.3.5. СЪСТОЯНИЯТА НА СЪЗНАНИЕТО
И БИОРИТМИТЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК
4.3.6. ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННИТЕ
(ТОРСИОННИТЕ) ЕКСТРАСЕНЗОРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ГЛАВЕН МОЗЪК
4.3.7. ХОЛОГРАФСКИЯТ МОДЕЛ НА ЧОВЕШКИЯ
ГЛАВЕН МОЗЪК И НА ВСЕЛЕНАТА
4.3.8. ЧОВЕШКИЯТ ГЛАВЕН МОЗЪК НЕ Е ЕЛЕМЕНТ
НА ПАМЕТТА, ИЗТОЧНИК НА СЪЗНАНИЕТО И РАЗУМА
4.3.9. ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННАТА
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СИСТЕМА НА
ЧОВЕКА
5. АсПЕКТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ: ДУША,
ДУХ, МОНАДА И СВРЪХМОНАДА
5.1. НИВАТА И ФИНИТЕ ТЕЛА НА ЧОВЕКА
5.2. ЧОВЕШКАТА АУРА - СИСТЕМА ОТ ФИНИ ТЕЛА
5.3. ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ И ЧАКРИ
5.4. ЧАКРИТЕ И СФЕРИТЕ НА СЪЗНАНИЕ
5.5. НИВАТА НА СЪЗНАНИЕ И АСПЕКТИТЕ
НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ
5.6. ЧОВЕШКАТА ДУША
5.7. ЧОВЕШКИЯТ ДУХ
5.8. МОНАДАТА НА ЧОВЕКА
5.9. СВРЪХМОНАДАТА на Човека
5.10. АСПЕКТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА НА
КОСМИЧЕСКИЯ УЧИТЕЛ НА ЧОВЕКА
ПРОМЯНАТА НА СЪДБАТА -
ПРЕПРОГРАМИРАНЕТО НА КАРМИЧНАТА
МАТРИЦА НА ЧОВЕКА И РАБОТАТА С АСПЕКТИТЕ
НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ ДИХАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
НА ВСЕЛЕНСКИ
ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ КАТО МЕТОД
ЗА РАБОТА С МАТРИЦИТЕ НА
ПОЛУБЕЗСЪЗНАТЕЛНОТО И БЕЗСЪЗНАТЕЛНОТО
НИВО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
РИБЪРДИНГЪТ - МЕТОД ЗА РАБОТА С
МАТРИЦИТЕ НА ПОДСЪЗНАНИЕТО И СЪЗНАНИЕТО -
ЧОВЕШКАТА ДУША
СФЕРОННОТО ДИШАНЕ НА ВСЕЛЕНСКИ -
МЕТОД ЗА РАБОТА С МАТРИЦИТЕ НА съзнанието,
надсъзнанието, свръхсъзнанието и
осъзнаването - душата, духа и монадата
Торонното дишане на Вселенски - методи за работа
с осъзнаването, надсъзнанието, свръхсъзнанието и
знанието - с монадата и свръхмонадата на човека,
както и с „тялото" и душата на неговия
космически учител
дишането с вълноводите на вселенски
метод за работа с матриците на знанието,
надзнанието, свръхзнанието и хиперсвръхзнанието
- душата, духа, монадата и свръхмонадата на
космическия учител
5.11.6. ПРОМЕНИТЕ В ЕНЕРГИЙНО-
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА И В
НЕГОВАТА СЪДБА СЛЕД РАБОТА С
ДИХАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ВСЕЛЕНСКИ
ХОДЕНЕТО ПО ОГЪН - МЕТОД ЗА
ИЗГАРЯНЕ НА КАРМАТА И АКТИВИРАНЕ НА
ЛИЧНОСТНИТЕ АСПЕКТИ НА ЧОВЕКА
ПО МЕТОДА НА ВСЕЛЕНСКИ

 


Виж още...