Начало » Каталог » Без категория » Вселенските матрици, част 2 Изчерпан тираж

Вселенските матрици, част 2 Изчерпан тираж

Автор: Евгений Вселенски, Любов Вселенска

Серия: Без категория

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ

лв. (с ДДС)

Анотация


          (изчерпан тираж)

 

           Това е уникално издание по Космобиоенергетика - една от най-модерните практики, разработвани и изследвани през последните 20 години. Учението включва много аспекти от философията на различни религии, метафизика, астрономия, астрология, медицина, висша психология и психоенергетика на човека. То е едно от фундаменталните учения по енергийноинформационен обмен, психогенетично самопрограмиране и енергийноинформационна медицина. В него ще намерите отговор на най-различни въпроси, които вълнуват човечеството от древни времена. Тази книга е част от пътя на духовното усъвършенстване на личността чрез осъзнаването на висшия космически Разум - Бога и чрез изпълняване на космическите закони на битието. След като я прочетете и започнете да изпълнявате дадените в нея практики, много бързо ще забележите, че животът ви е станал по-добър - по-точно, че вие сами сте започнали да го програмирате позитивно и сте поели в ръцете си управлението на собствената си съдба. Сега имате възможност да станете истински нейни творци.


Съдържание

 

БЛАГОДАРНОСТИ
1. КОСМИЧЕСКА ГЕНЕТИКА
1.1.ТРИЕДИНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ДНК.
ХРОМОЗОМИТЕ, ГЕНИТЕ, ДНК И РНК КАТО
ГЕНЕТИЧНИ МАТРИЧНИ СТРУКТУРИ,
КОДИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИВИ
СЪЩЕСТВА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
1.2. ЗА СТРУКТУРАТА НА ДНК-МОЛЕКУЛАТА
ОТКРИТИЕТО НА МНОГОСПИРАЛНАТА ДНК
1.3. КРЪСТЪТ И СВАСТИКАТА - ДРЕВНИ СИМВОЛИ,
ИЗОБРАЗЯВАЩИ ДНК, СЛЪНЦЕТО И НАШАТА
ГАЛАКТИКА
1.4. ПЛАНЕТАРНАТА ДНК, УПРАВЛЯВАЩА
ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ
И НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА НА ЗЕМЯТА
СИСТЕМАТА ОТ САКРАЛНИ ТОЧКИ НА
НАШАТА ПЛАНЕТА, СВЪРЗАНИ С
ТРИНАДЕСЕТТЕ ЗОДИАКАЛНИ СЪЗВЕЗДИЯ
1.5. КОСМИЧЕСКАТА ДНК
1.6. ОТКРИТИЕТО НА ВЕКА: ЧОВЕКЪТ Е БЕЗСМЪРТ-
НА СВРЪХСЪЩНОСТ С ХИПЕРСВРЪХФОКАЛНА
СТРУКТУРА НА СЪЗНАНИЕТО, ПРОЕКТИРАНА
ОТ СВРЪХСЪЗДАТЕЛЯ
ВРЪЗКА НА ХИПЕРСВРЪХФОКАЛНИТЕ
СТРУКТУРИ НА СВРЪХСЪЩНОСТИТЕ С
КОСМИЧЕСКАТА ДНК - ЕДИННАТА
СИСТЕМА ОТ ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННИ
КРИСТАЛНИ РЕШЕТКИ НА БИТИЕТО
1.7. СТРУКТУРА НА ХИПЕРСВРЪХФОКАЛНИТЕ
СТРУКНИ НА БИТИЕТО
1.8. ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННАТА КРИСТАЛНА
РЕШЕТКА НА ЧОВЕКА. ЧАКРИТЕ КАТО
ХИПЕРСВРЪХФОКАЛНИ СТРУКТУРИ
1.9. ВАДЖРИТЕ И БУДИСТКИТЕ СТУПИ КАТО
АНАЛОЗИ НА ЧАКРИТЕ И НА ТОРСИОННИТ
ГЕНЕРАТОРИ
1.10. ВРЪЗКАТА НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ ЧАКРИТЕ С
КОСМИЧЕСКАТА ДНК - СИСТЕМАТА ОТ
КРИСТАЛНИ РЕШЕТКИ НА БИТИЕТО
1.11. ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ НА
СВРЪХСЪЩНОСТИТЕ
1.12. КАК СВРЪХСЪЗДАТЕЛЯТ И КОСМИЧЕСКАТА
ЙЕРАРХИЯ УПРАВЛЯВАТ ХИПЕРСВРЪХФОКАЛ-
НИТЕ СТРУКТУРИ НА БИТИЕТО
2. ГЕНЕТИКА НА ПСИХОГЕНЕТИЧНОТО САМОПРО-
ГРАМИРАНЕ НА ДНК-МАТРИЦИТЕ ЗА ПОЗИТИВНА
ПРОМЯНА НА СЪДБАТА НА ХОРАТА И НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО
ГЕНИТЕ НА СМЪРТТА И БЕЗСМЪРТИЕТО
2.1. МЕТОДИКА ЗА АКТИВИРАНЕ НА МАТРИЦИТЕ
НА ОСЪЗНАВАНЕТО „ЦВЕТЕТО НА ВСЕЛЕНСКАТА ДУ-
ХОВНА ЛЮБОВ И МЪДРОСТ"
2.2. КАКВО СЕ ПОЛУЧАВА СЛЕД АКТИВИРАНЕТО
НА ВСЕЛЕНСКИТЕ МАТРИЦИ НА ДНК
ПОДГОТОВКА ЗА АКТИВИРАНЕ НА
ДНК-МАТРИЦИТЕ
ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АКТИВИРАНЕ
НА ДНК-МАТРИЦИТЕ
ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА
ДНК-МАТРИЦИТЕ

1. МАТРИЦИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - РАЗУМНИТЕ
КРИСТАЛИ НА ВОДАТА
3.1. ОСЪЗНАТО ПРАКТИКУВАНЕ НА „ФОРМУЛАТА
НА УСПЕХА" ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ВОДАТА И
ЗА ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА НА СЪДБАТА
ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ЖИВЕЕМ В ХАРМОНИЯ С ПЛАНЕТА-
ТА ЗЕМЯ, ИНАЧЕ ПРОСТО ЩЕ БЪДЕМ УНИЩОЖЕНИ

4. ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ
И ФОРМУЛИ НА НАШАТА СЪДБА
КОЛКОТО ПО-ПЪЛНОЦЕННО СЕ ВКЛЮЧИТЕ,
ТОЛКОВА ПО-БЪРЗО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ
НЕОБХОДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
4.1. ТЕЛЕГОНИЯТА - НАУКАТА ЗА НАСЛЕДСТВЕ-
НОСТТА

5. ПСИХОГЕНЕТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ
ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОСТРАНСТВА,
СЪЗДАДЕНИ ОТ ЧОВЕКА
5.1. НЕГАТИВНО ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННО
СИХОГЕНЕТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ
5.2. ЗАРАЗЯВАНЕ С ПСИХОГЕНЕТИЧНИ
ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННИ ВИРУСИ ЧРЕЗ
НЕПРИЛИЧНИ ДУМИ, ТАТУИРОВКИ И ПИЪРСИНГ
5.3. МЕХАНИЗМИТЕ НА НЕГАТИВНОТО ЕНЕРГИЙНО-
ИНФОРМАЦИОННО ПСИХОГЕНЕТИЧНО ПРОГРАМИ-
РАНЕ
5.4. ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА
СОМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
5.5. ЗАРАЗЯВАНЕ С ПАРАЗИТНИ ВИРУСИ НА
СЪЗНАНИЕТО (МАФЛОЦИ)
5.6. КВАНТОВ ПРЕХОД И ТРАНСМУТАЦИЯ
НА ЧОВЕКА
5.7. МЕТОДИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ
ПАРАЗИТИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО - МАФЛОЦИТЕ
5.8. СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-
ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО НА
ЛЮБОВТА, ЩАСТИЕТО И ХАРМОНИЯТА

6. БИОКОРЕКЦИЯ НА ИМУННАТА СИСТЕМА - МЕТОД
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТРИЧНИ
СТРУКТУРИ

7. КАК ДА СТАНЕМ СВРЪХЧОВЕЦИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА БОГОЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ШЕСТАТА ЛЪЧЕЗАРНА
РАСА

7.1. АКТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ АС-
ПЕКТИ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
АКТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАКРИТЕ-ДУШИ
7.2. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДУШАТА НА ЧОВЕКА В ИНДИ-
ВИДУАЛНА ЕДИННА ДУША
7.3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЕДИННА ДУ-
ША НА ЧОВЕКА В СВРЪХДУША
7.4. ПРЕВРЪЩАНЕ НА СВРЪХДУШАТА НА ЧОВЕКА
В ХИПЕРДУША
7.5. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ХИПЕРДУШАТА НА ЧОВЕКА
В ХИПЕРСВРЪХДУША
7.6. СФЕРОННОТО ДИШАНЕ НА ВСЕЛЕНСКИ КАТО
МЕТОД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И
ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В СВРЪХДУША
7.7. КАК ДА АКТИВИРАМЕ И ДА РАЗВИЕМ
ЛИЧНОСТНИТЕ АСПЕКТИ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ В СВРЪХДУХ
7.8. ПРЕВРЪЩАНЕ НА СВРЪХДУХА НА ЧОВЕКА
В ХИПЕРДУХ И ХИПЕРСВРЪХДУХ
7.9. МЕДИТАЦИЯ С ОЧИТЕ НА БУДА ЗА
АКТИВИРАНЕ НА ДУШАТА И ДУХА
7.10. ТОРОННОТО ДИШАНЕ НА ВСЕЛЕНСКИ
КАТО МЕТОД ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ
ДУХ В ХИПЕРСВРЪХДУХ
7.11. КАК ДА АКТИВИРАМЕ И ДА РАЗВИЕМ
МОНАДАТА НА ЧОВЕКА ДО СВРЪХМОНАДА
7.12. МЕДИТАЦИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА
МОНАДАТА И СВРЪХМОНАДАТА НА ЧОВЕКА

 

 


Виж още...