Начало » Каталог » Тайните на Вселената и човека » Светлината на АГНИ ЙОГА

Светлината на АГНИ ЙОГА

Автор: д-р Никола Берчев - (съставител)

Серия: Без категория

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

12.00

лв. (с ДДС)

Анотация

 

 
          Дошло е отново времето човеците или "двуногите" да разберат, че духът не е фантастика, религиозна измислица или абстрактен атрибут на човешката психика. Той е реално съществуващ елемент от света, а би могло да се каже – и единствената реалност. Но за повечето от хората на Земята, чието съзнание е овладяно от измамната привлекателност на земната очевидност, светът на формите е единствената реалност. Материалният свят или светът на формите е временен и бързо изменящ се, а светът на духа е вечен и неизменен, поне в обхвата на човешкото разбиране за вечност и неизменност. В по-древни времена развитието на духовните качества е заемало много по-важно място в образованието и възпитанието на младите хора. Но с настъплението на материализма в най-грубата му веществена форма, съзнанието на хората е било насочено единствено към опазване и развиване на физическото им тяло, а развиването на духа се е свеждало в повечето случаи до придобиването на определено образование с приложна насоченост.
           Крайно време е знанията за духовната страна на природата и човека да станат основен фактор във възпитанието и образованието на хората от най-ранна възраст. Тези знания съществуват и не са резултат на пророчески съновидения и религиозни интерпретации, нито на философски догадки и поетични прозрения, а са получени чрез непосредствена връзка и реално сътрудничество на отделни напреднали в духовно отношение хора с Пазителите на тези знания от векове. Тяхната единствена задача винаги е била гарантиране на сигурността, благополучието и доброто бъдеще на човечеството по пътя му към съвършенството и красотата. Целта на тази книга е да спомогне поне малко за осъществяването на тази задача.

 

 

Въведение
Тема 1. Материалност на Света
Тема 2. Основи на битието
Тема 3. Очевидност и действителност
Тема 4. Вечно и преходно
Тема 5. Земно и небесно
Тема 6. Тела и обвивки
Тема 7. Личност и Индивидуалност
Тема 8. Аура
Тема 9. Астралът
Тема 10. Овладяване на себе си
Тема 11. Даване и получаване
Тема 12. Единение с Върховното
Допълнителни пояснения


Виж още...