Начало » Каталог » Анастасия » 8.1. Новата цивилизация

8.1. Новата цивилизация

Автор: Владимир Мегре

Серия: Анастасия

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

6.80

лв. (с ДДС)

Анотация

 

          „Вече отплувах по реката. Тя стоеше на брега. Нейните думи за вечния живот продължаваха да ечат в пространството. Изведнъж ме осени такава мисъл: от какви светове вселенски, от какви галактики се е появила тук Анастасия, стояща в момента на брега в облика на земна жена и даряваща на планетата, наречена Земя, осъзнаването на вечността? Тя не е от тези, които си хвърлят думите на вятъра. Животът потвърждава това по най-чудесни начини. А щом трябва да ви поздравя, читатели мои, аз ви поздравявам с вашето осъзнаване! Ние ще живеем вечно, сътворявайки живот във Вселената. До радостна среща, приятели!"


Предутринни чувства
ПОБЕДА НАД РАДИАЦИЯТА
„ГЪСИ-ГЪСИ!" - „ПА-ПА-ПА"
ИЛИ СУПЕРЗНАНИЯТА, КОИТО ГУБИМ
Големият проблем
Изход има!
ЗАВРЪЩАНЕ В МЛАДОСТТА
Екзекуция първа
Екзекуция втора
Екзекуция трета
Загадъчната процедура
Видението
БОЖЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ
ДЕМОН КРАТИЙ
МИЛИАРДЕРЪТ
АЗ ЩЕ ТЕ РОДЯ, АНГЕЛЕ МОЙ!
АМА ЧЕ РАБОТА!
Разговор с президентите
До Президента и Правителството
на Руската Федерация
Наука за образността или в чии ръце
идеологията на страната
Руска Православна църква,
но руска ли е?
Окупантите в действие
„РОДОВА КНИГА" И
„СЕМЕЙНА ЛЕТОПИС"
ЕВРЕЙСКИЯТ ВЪПРОС
ХАЙДЕ ДА ГРАДИМ!
ПИСМО ОТ ГЕРМАНИЯ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ
ХЕКТАРЪТ - КЪСЧЕ ОТ
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ВЛАСТ НАРОДНА
ЗАКОН НА РУСИЯ ЗА РОДОВИТЕ СЕЛИЩА,
СЪЗДАВАНИ ОТ НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ
НА РУСИЯ
НА ВСИЧКИ НИВА (ПРОЕКТ)
НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Безсмъртието
ЛЮБОВ, ТВОРЯЩА СВЕТОВЕ


Виж още...