Как да живеем?

Автор: Татяна Зюрняева

Серия: Нумерология и астрология

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

10.00

лв. (с ДДС)

Анотация


(Приложна астрология и нумерология. Силата на Луната. Планети и билки)

В тази книга под формата на диалог с читателя е представен уникален приложен курс „Школата на Глоба" по хармонизация на човешкия живот. Как да сме здрави и да живеем в съгласие със самите себе си, правилно да си изберем камък и да използваме билките, да се храним рационално и да се защитаваме енергийно от вредни въздействия - това и много други неща предлага авторката за вас, уважаеми читатели. В своята практическа дейност авторката е обобщила и творчески е развила толкова важна и необходима тема - „Как да живеем".

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

В Ъ В Е Д Е Н И Е
Е Н Е Р Г Е Т И К А
Строеж на човешкото тяло
Понятие за чакрите
Източници на болести. Болести на трите тела
НИВА НА ПРОЯВА НА ЕНЕРГИИТЕ
Н У М Е Р О Л О Г И Я
Динамична система на числата
Правила за избор име на човека
НУМЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ
РИТМИТЕ НА ПЛАНЕТИТЕ
МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ВИБРАЦИИТЕ НА
НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
МЕТОДИ НА СЪПОСТАВЯНЕТО
МЕТОД НА ДОПЪЛНЕНИЕТО
МЕТОД НА СЪСТАВКИТЕ
МЕТОД НА ДВЕТЕ НАЧАЛА
МЕТОД НА СЪЩНОСТТА НА ЧИСЛОТО
СЪЩНОСТ НА КРЪГЛИТЕ ЧИСЛА
НАЧИНИ ЗА МЕКО ВЛИЗАНЕ
В ХАРМОНИЗАЦИЯ
МЕТОДИ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ
ЛАНДШАФТИ, СВЪРЗАНИ С
ЕНЕРГИЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ
Е Н Е Р Г И Й Н И Т Е Г Р А Ф И К И
ГРАФИКА НА ПРЕФЕКЦИЯТА ИЛИ
НА ТОЧКАТА НА УСПЕХА В ЖИВОТА
ГРАФИКА НА КОЛЕЛОТО НА ФОРТУНА
ГРАФИКА НА ТОЧКАТА НА ГРЕХА
ГРАФИКА НА ТРАНСМУТАЦИИТЕ
ЕНЕРГИЙНИ ГРАФИКИ НА ЧЕТИРИТЕ
ТЕЛА НА ЧОВЕКА
МЕТОДИКА НА ПОСТРОЯВАНЕТО
НА ГРАФИКА НА КОЙТО И ДА Е ДЕН
З В Е З Д А Т А Н А М А Г О В Е Т Е
Р А Б О Т А С В Р Е М Е Т О
ОБЕКТИВНО-СИМВОЛИЧЕН РИТЪМ
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛАНЕТНИТЕ
ВЛИЯНИЯ НА ВЪЗРАСТТА НА ЧОВЕКА
ЦИКЪЛ НА ДЕКАДИЧНИЯ КАЛЕНДАР
ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ ПО ГОДИНИ ПРЕЗ
ДЕКАДИЧНИЯ ПЕРИОД
ПРОМЯНА НА ЕНЕРГИИТЕ ПРЕЗ
ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИИТЕ НА
ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА
ЕНЕРГИЯТА НА ЧАСОВЕТЕ
ИЗБОР НА ДЕН ЗА ГЛАДУВАНЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНЕТИТЕ
СПОРЕД ЗВЕЗДАТА НА МАГОВЕТЕ
РАЗВИТИЕ НА ЛЯВОТО И ДЯСНОТО
ПОЛУКЪЛБО НА МОЗЪКА
ОФОРМЯНЕ НА ХОРОСКОПА
ЗВЕЗДАТА НА МАГОВЕТЕ
ЗВЕЗДА НА СТИХИИТЕ
РАБОТА С ПРОСТРАНСТВОТО
НИВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТИХИИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ИЗТОЧНИТЕ ЧАСОВЕ
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА СЪС СТИХИИТЕ
ПРОЯВА НА СТИХИИТЕ В ТРИТЕ ТЕЛА
НА ЧОВЕКА
МЕТОДИКА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ
НА ЕМОЦИИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА АСТРАЛНОТО ТЯЛО
ЗА МЕДИТАЦИЯТА
ПРЕФЕКЦИЯ
ЛУННИТЕ РИТМИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛУННИЯ
РОЖДЕН ДЕН НА ЧОВЕКА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОТИВОФАЗИТЕ
НА ЛУННИЯ ДЕН
ФАЗИ НА ЛУННИТЕ ДНИ И
ТЕХНИТЕ СТИХИИ
ТРИГОНИ НА ЛУННИТЕ ДНИ
ЛУННА ХАРМОНИЯ
ЛУННИ ДНИ И ЛУННИ НОЩИ
ПРЕПОРЪКИ ПО ЛУННИТЕ ФАЗИ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕТО С
ОГЛЕД ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА
ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С ЛУННИТЕ ДНИ
ЗА ПРАКТИКАТА НА ЗАТЪМНЕНИЕТО
ДИХАТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА
ПРЕЧИСТВАНЕ НА МЕНТАЛА
ПОСТРОЯВАНЕ НА МЕНТАЛНИЯ МОДЕЛ
ПРОЧИСТВАНЕ НА СТОМАХА
РАЗВАЛЯНЕ НА УРОЧАСВАНЕТО
МЕТОДИКА НА ЛЕЧЕНИЕТО НА
НЯКОИ БОЛЕСТИ
М И Н Е Р А Л И
НИВА НА РАБОТАТА
СИЛИТЕ НА КАМЪНИТЕ
ПЛАНЕТАРНОТО ВЛИЯНИЕ НА КАМЪКА
ЛУННИ ДНИ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
И ХАРМОНИЗИРАНЕ
ИЗБОР НА КАМЪК ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ХАРМОНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАМЪНИТЕ
ПРАВИЛА ЗА НОСЕНЕ НА КАМЪНИТЕ
РАСТЕНИЯ
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА
С МАГИЧЕСКИТЕ РАСТЕНИЯ
МЕТОДИКА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА
БИЛКОВИ НАСТОЙКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАСТЕНИЯТА
СИЛИ НА ПЛАНЕТИТЕ В РАСТЕНИЯТА
ДОПЪЛНЕНИЕ
З Е Л Е Н Ч У Ц И
ИЗБОР НА РАСТЕНИЕ ИЛИ МИНЕРАЛ
ОЧИСТВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗМА
ВЛИЯНИЕ НА ВКУСОВИТЕ УСЕЩАНИЯ
ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
ПРИГОТВЯНЕ НА КАША
ТЕХНИКА НА СКРИТОТО ГЛАДУВАНЕ
РЕЖИМИ НА СКРИТОТО ГЛАДУВАНЕ
ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ОРГАНИЗМА С ПЛОДОВЕ
ЛЕЧЕНИЕ С ПОДПРАВКИ
ЛЕЧЕНИЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЛЕЧЕНИЕ С ЯГОДОПЛОДНИ
СПЕЦИАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ
ЖИВОТ В СЛОВОТО
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА
ЗВУКОТЕРАПИЯТА
УТВЪРДИТЕЛНИ ДУМИ
ДУМИ ЗА ПОМОЩ И ЗАЩИТА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗВУКОВЕТЕ
МУДРИТЕ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
ЗАЩИТНИ МУДРИ
ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА ЧАКРИТЕ
ПРАВИЛА ЗА ВСТЪПВАНЕ В КОНТАКТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАКРИТЕ.
СВАСТИКА НА МИНАЛОТО
СВАСТИКА НА БЪДЕЩЕТО
ВРЪЗКА НА ЧАКРИТЕ И ПЛАНЕТИТЕ
СПОРЕД СВАСТИКАТА НА МИНАЛОТО
ПОЛОВИЯТ ЦЕНТЪР СВАДХИСТХАНА
МЕТОДИКА ЗА ОЧИСТВАНЕ
НА СВАСТИКИТЕ.
ХАРМОНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ЧОВЕКА
ЗАРЕЖДАНЕ И ЧИСТЕНЕ НА ЧАКРИТЕ


Виж още...