Начало » Каталог » Нумерология и астрология » Числовата мандала на човека

Числовата мандала на човека

Автор: Татяна Зюрняева

Серия: Нумерология и астрология

Корица: мека

страници

Език: български

Формат: 32/84/108

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ

лв. (с ДДС)

Анотация

 Изчерпан тираж

(Приложна нумерология, нумерологичната мандала на човека)

Авторката е една от най-добрите руски езотерици, представетел на Авестинската астрологична школа. Известна е със своите разработки в астрологията и нумерологията. Книгата, която ви предлагаме, е ценно ръководство не само за специалистите в сферата на астрологията и нумерологията, но и за всеки, който иска да опознае себе си и да използва силата на числата. Ще се научите как сами да чертаете своите нумерологични мандали - на съдбата, на името, презимето и фамилията и как да ги тълкувате, за да промените съдбата си. Нумерологичната информация ще ви позволи сами да изчислявате дали си подхождате с вашия делови или интимен партньор в живота ви и как да се защитите. Съветите на Т. Зюрняева са приложими във всекидневието и са полезни за здравето и живота на човека.

 

Съдържание

 

ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
НУМЕРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ
ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛАТА
ОТ НАТУРАЛНИЯ РЕД
ГРАФИЧНО ПОСТРОЯВАНЕ
НА МАНДАЛАТА
ОБОБЩЕНАТА, НАСЛОЖЕНА МАНДАЛА
ТЪЛКУВАНЕ НА МАНДАЛАТА
ЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ НА МАНДАЛАТА
ТЪЛКУВАНЕ НА ФИГУРИТЕ
В МАНДАЛАТА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ АНАЛИЗА
НА МАНДАЛАТА
ВКЛЮЧЕНИ ТОЧКИ В МАНДАЛАТА
АСПЕКТИ В ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
ЗНАЧЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ В
ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
НА ОСНОВНИТЕ ЛИНИИ И ДИАГОНАЛИ
ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИНИИТЕ НА МАНДАЛАТА
ЧИСЛОВАТА ДИНАМИКА
ИЛИ НУМЕРОЛОГИЧНИТЕ ТРАНЗИТИ
НИВА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРАНЗИТНИТЕ
НУМЕРОЛОГИЧНИ ГОДИШНИ И ДНЕВНИ
ВИБРАЦИИ
НИВА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ
ЕНЕРГИИ
МАГИЧЕСКИТЕ КВАДРАТИ
КИТАЙСКИ КВАДРАТ ЛО-ШУ.
ПОСОКА НА ЕНЕРГИЯТА В
МАГИЧЕСКИТЕ КВАДРАТИ
ЗОРОАСТРИЙСКИ КВАДРАТ
КИТАЙСКИ КВАДРАТ ЛО - ШУ
КВАДРАТ НА ПАРАЦЕЛЗ
ПОСТРОЯВАНЕ НА ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
В МАГИЧЕСКИТЕ КВАДРАТИ
ПИРАМИДАТА НА ВРЕМЕТО
КВАДРАТЪТ НА ПИТАГОР
АНАЛИЗ НА МАНДАЛАТА НА
РЕАЛНИЯ ЖИВОТ
МАНДАЛИ НА СИЛИТЕ НА СЪЗИДАНИЕТО
И НА РАЗРУШЕНИЕТО
РАБОТА С ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
РАБОТА С МАНДАЛАТА НА
ДНЕШНИЯ ДЕН
АНАЛИЗ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
МЕЖДУ ХОРАТА И ЧИСЛОВАТА
МАНДАЛА
ЕЗОТЕРИЧНА МАНДАЛА
АНАЛИЗ НА ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА
ОЦЕНКА НА ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
ОЦЕНКА НА ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ
НА ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАПРЕГНАТИТЕ
ТОЧКИ НА МАНДАЛАТА
ТЪЛКУВАНЕ НА АСПЕКТИТЕ НА
ЧИСЛОВАТА МАНДАЛА
АНАЛИЗ НА МАНДАЛАТА НА
СЪЩНОСТТА
РАБОТА С КОДОВИТЕ ЛИНИИ
ОЩЕ ЗА МАГИЧЕСКИТЕ КВАДРАТИ
ПАНТАКЛИТЕ И МАГИЧЕСКИТЕ
ТАЛИСМАНИ
ОБЩУВАНЕ С МАНДАЛАТА
УПРАЖНЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА РАБОТА
НА ДВЕТЕ ПОЛУКЪЛБА НА МОЗЪКА
ВАРИАНТИ ЗА ГЕОМЕТРИЧНО
ПОСТРОЯВАНЕ НА СЪВЪРШЕНАТА
МАНДАЛА
ОГЛЕДАЛОТО НА ЖИВОТА II ЧАСТ
РИСУНКА НА СЪДБАТА
ПРИЛОЖНА НУМЕРОЛОГИЯ - ОЩЕ ЗА
НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ НА
НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
ТЪЛКУВАНЕ НА ЧИСЛАТА НА
НУМЕРОЛОГИЧНИЯ ЕГРЕГОР
(НА ФАМИЛИЯТА)
ОСНОВНИТЕ ФОРМУЛИ НА
НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
КАК СЕ ОТБЕЛЯЗВА НК
МАНДАЛАТА НА СЪЩНОСТТА
НА ЧОВЕКА
МАНДАЛАТА НА ИМЕТО
MАНДАЛАТА НА БАЩИНОТО ИМЕ
МАНДАЛАТА НА ФАМИЛИЯТА
МАНДАЛАТА НА ЛИЧНОСТТА
НА ЧОВЕКА
МАНДАЛАТА НА НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ТОЧКИТЕ
НА МАНДАЛАТА
ГЛАВНИТЕ ЛИНИИ НА МАНДАЛАТА
ЛИНИИТЕ ПО ХОРИЗОНТАЛА
МАЛКИТЕ ДИАГОНАЛИ
ЛИНИИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ДИАГОНАЛИ
ЛИНИИТЕ НА ПОЛУДИАГОНАЛИТЕ
В МАНДАЛАТА
ФИГУРИТЕ И ПЛАНЕТИТЕ В МАНДАЛАТА
СИМЕТРИЧНИ И ХАРМОНИЧНИ ФИГУРИ
В МАНДАЛАТА
ЕНЕРГИЙНИТЕ
ВРЪЗКИ В МАНДАЛАТА
ЕНЕРГИЙНИТЕ ЛЪЧИ
ЕНЕРГИЙНАТА ОЦЕНКА НА МАНДАЛАТА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ ХАРМОНИЧНОСТТА
НА МАНДАЛАТА
АНАЛИЗ НА МАНДАЛАТА
ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЛИНИИТЕ
ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ
ФИГУРАТА НА МАНДАЛАТА
ЗАТВОРЕНИТЕ КОНТУРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ВИБРАЦИИТЕ
ОТ НУМЕРОЛОГИЧНИЯ КОД
В МАНДАЛАТА
РАБОТА С МАНДАЛАТА
ЧРЕЗ НУМЕРОЛОГИЧНИТЕ ТРАНЗИТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧИСЛАТА
НА ГОДИНИТЕ
СОБСТВЕНИЯТ РИТЪМ НА ЧОВЕКА
ЗВУЦИТЕ НА ГОДИНАТА
МАНДАЛА НА СОЛАРА
РАБОТА СЪС СЛОВОТО
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗВУЦИ
ЗАБРАНИТЕЛНИ ДУМИ
ДУМИ ЗА ЗАЩИТА
КОМПЕНСАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛИНИИ НА
МАНДАЛАТА С ПОМОЩТА НА ДУМИТЕ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕВиж още...