Начало » Каталог » Радиестезия » Биолокация - приложна радиестезия, том 1.

Биолокация - приложна радиестезия, том 1.

Автор: Людмила Пучко

Серия: Радиестезия

Корица: мека

страници

Език: български

Формат:

изчерпан тираж.

лв. (с ДДС)

Анотация

 

          В книгата се представя разработената от авторката система на (само)диагностика и (само)изцеление на човека, която се базира на радиестезичния метод (биолокация). Системата използва всичко най-ценно от древната източна медицина, постиженията на съвременната медицина и фундаментална наука като цяло, резултатите от изследванията и практическият опит на авторката и нейни ученици.

 

Съдържание


Предговор
От издателството
Предисловие
От автора
Въведение

ЧАСТ ПЪРВА. Многополевата структура
на организма на човека

ГЛАВА 1. СЕДЕМ ТЕЛА (СЕДЕМ ДИАПАЗОНА
НА ВИБРАЦИИ) НА ЧОВЕКА. СИСТЕМИ ЗА
(САМО) ДИАГНОСТИКА И (САМО) ЛЕЧЕНИЕ,
ЗАЛОЖЕНИ В ПРИРОДАТА НА ЧОВЕКА

ГЛАВА 2. ЕТЕРНО (ЕНЕРГИЙНО) ТЯЛО
2.1. Информационно-биоенергиен модел на
етерното тяло
2.2. Основни биоенергийни звена на етерното тяло
2.2.1. Енергийни канали (меридиани)
и междуканални връзки
2.2.2. Енергийни „тапи" в каналите и междуканал-
ните връзки,които водят до функционални
разстройства в човешкия организъм. Диагностика
по меридианите. Синдроми „Ин-Ян".
Методи за премахване на тапите
2.3. Енергийни центрове (чакри
2.3.1.Основни и допълнителни чакри
2.3.2. Методи за управление на енергийните
центрове (чакрите)
2.4. Енергоинформационни зони на главата
2.5. Система за саморегулация
2.6. Инфекция - механизъм за подбор на енергията
в етерното тяло. Седем диапазона на излъчвания на
възбудители за инфекциозни заболявания
ГЛАВА 3. ПЕТ ФИНИ ТЕЛА

3.1. Макрокосмос и микрокосмос, техните взаимовръзки.
Основни космически закони
3.2. Понятие за фини тела. Структура на фините тела.
Форма и връзка между тях
3.3. Класификация на увреждания на фините тела
3.4. Методи за отстраняване на увреждания във
фините тела
3.4.1. Отстраняване на аурните прояви,
предизвикани от аурните същности
3.4.2. Отстраняване на чужди енергийни
структури (земни духове)
3.4.3. Отстраняване на инграмите
3.4.4. Отстраняване на програмите
3.4.5. Отстраняване на нарушенията във
формата на фините тела, структурните
връзки и синхронизация между тях

ГЛАВА 4. СИСТЕМНА ДИАГНОСТИКА. АЛГОРИТЪМ
ЗА ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ
ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ СЕДЕМ ТЕЛА
НА ЧОВЕКА. ВРЪЗКА С ПОДСЪЗНАНИЕТО

ГЛАВА 5. ЧИСЛОВИ, ГЕОМЕТРИЧНИ И СЪСТАВНИ
ВИБРАЦИОННИ РЕДОВЕ

ГЛАВА 6. ГРАФИЧНА НУМЕРОЛОГИЧНА МАНДАЛА -
НАЧИН ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ПОДСЪЗНАНИЕТО ЗА РАДИЕСТЕЗИЧНАРАБОТА

ГЛАВА 7. ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО. ДИАГНОСТИКА НА
ОРГАНИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ
ЧАСТ ВТОРА. Радиестезичен метод за възстановяване на здравето

ГЛАВА 8. РАДИЕСТЕЗИЧЕН ЕФЕКТ И РАБОТА С МАХАЛО

ГЛАВА 9. ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА
РАДИЕСТЕЗИЧНО ИЗСДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ТЯХ
9.1. Канал на белите дробове
9.2. Канал на дебелото черво
9.3. Канал на стомаха
9.4. Канал на далака и задстомашната жлеза
9.5. Канал на сърцето
9.6. Канал на тънкото черво
9.7. Канал на пикочния мехур
9.8. Канал на бъбреците
9.9. Канал на перикарда (сексуален канал)
9.10. Канал на трите части на тялото (тройния нагревател)
9.11. Канал на жлъчката
9.12. Канал на черния дроб
9.13. Предносреден канал
9.14. Задносреден канал
9.15. Описание на схемата за биоенергийните връзки
между каналите (органите)
9.16. Биоенергиен масаж (обща схема на масаж на
външния ход на енергийните канали
9.17. Вакуум-терапия
9.18. Масаж на вътрешния ход на енергийните канали
9.19. Лечебно-профилактичен масаж по системата До-Ин
9.20. Методика за радиестезично откриване на
енергийните тапи и начини за премахването
им в каналите
9.21 Откриване на енергийните тапи по
метода на включване на съзнанието
9.22. Определяне с Р-метод наличието на енергия
в чакрите и енергийни „тапи" в чакралните връзки
9.23. Радиестезична диагностика
на „чудесните" меридиани
9.24. Радиестезична диагностика на вътрешните органи
по ретината, по ушната мида, по стъпалата на краката и по зъбите
9.25. Точки на въздействие при спешни случаи
9.26. Изследване на информационния статус
на човека по Р-метод

ГЛАВА 10. ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА Р- МЕТОД
10.1. Определяне на недоброкачествени хранителни
продукти (нитратни, радиоактивни и т.н.).
Откриване на хранителни алергени. Подбор на дозата
лекарствени средства и избор на процедура
10.2. Определяне на индивидуалната диета при
заболяване, на който и да е орган
10.3. Определяне на геопатогенните зони
10.4. Определяне на неблагоприятни излъчвания от
облеклото, обувките, козметични кремове, растения,
картини и др.

ГЛАВА 11. ОПИТ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА РАДИЕСТЕЗИЧНИЯ МЕТОД
В ЛЕЧЕБНАТА ПРАКТИКА

ЛИТЕРАТУРА


Виж още...